Rainbow Village Site Links Transportation Guide Site Map Tel @E-mail  
Product Search:  
  Home News Fabric Clothing Real Estate China K&B Market Human Resources Contact Us Kitchen & Bath Mall 中文版  
Staff Corner
Blood Donation Contributes to World Expo and World Choir Games
2010-07-08 15:32:00 Author:yusx Copyfrom:新闻中心 Hits:0

In response to free blood donation, Staff of Rainbow Village actively contributed to World Expo and World Choir Games, with 119 workers taking part in this activity, expressing excellent demeanor of the group and noble morality of people who should really be appreciated.

  PS(Name List):

 Meng Ting, Teng Guanlin, Huang Dingyou, Fan Shuqing, Wu Xinhua, Wan Daiping, Huang Liang, Ding Jianfeng, Huang Min, Zhang Shiyi, Liang Tingting, Zhang Ce, Wu Tian, Yu Xiangjie, Jiang Longbing, Liu Zhanhai, Shen Ruirui, Kou Xiaogang, Wang Chengwen, Zhou Guangxiao, Xia Mengping, Du Jun, Peng Xianjia, Liu Min, Wang Shaohong, Wang Huizhen, Wu Jiexiang, Xia Rujia, Lao Shiliang, Hong Lili, Wang Guoping, Chen Shoumei, Dai Gaoxue, Wu Guifang, Xu Junjie, Huang Beichuan, Han Lijun, Jiang Longhua, Wang Xuemei, Cao Yunluo, Wang Xue, Tan Wenyu, Zeng Yong, Tang Liangbo, Lu Caifei, Wang Shuaipeng, Ying Jingjing, Wang Zheng, Ke Leping, Wang Zhonghua, Xu Haiying, Wang Yuling, Yu Yonghuai, Chen Long, Hou Junbo, Qiu Yu, Zhang Kuanhai, Xie Honggao, Huang Kang, Han Dongmei, Dong Fugang, Chen Wendi, Hui Changqiong, Hai Zhenxi, Lin Youhua, Yi Bing, Zhou Yunxiu, Zhang Yuliang, Huang Xuelei, Wang Jianjun, Wang Guojun, Lv Long, Li Zhi, Su Yanquan, Li Guoliang, Yan Tao, Zhang Jian, Luo Shujie, Yang Yongsheng, Li Long, Yao Hongwu, Zhao Hua, Ge Runhai, Tan Zhi, Wang Hao, Shao Xinghua, Gan Baoxian, Zhang Xiangrong, Liu Yongwei, Chen Jinfa, Tao Jianhua, Wang Wei, Li Jianping, Xia Wei, Zhang Yiping, Huang Haiyan, Wang Jingjing, Hou Enqiong, Liu Xiangying, Li Tong, Zhang Renbo, Shen Jiangang, Dai Fei, Yang Peng, Feng Yuanyuan, Li Dingjie, Zhao Tiantian, Sun Xinxin, Yang Hongfei, Sun Yongjian, Ma Zhanlian, Li Juan, Liu Changjiang, Liying, Fu Jianjun, Chen Kongbing, Zhao Chunya, Wang Liangong.


 

CopyRight 2010-2012  Rainbow Village Group